اطلاعيه مهم :
نوشته شده توسط مدیر سیستم

 

بسمه تعالی

 

اطلاعیه مهم :

 

 قابل توجه اعضا محترم تعاونی مسکن سر دفتران و دفتریاران پروزه هشتگرد

احتراما باستحضار میرساند ضمن هماهنگی های به عمل آمده  با تعاونی های خبرنگاران و موسیقیدانان که همجوارمان هستند و با پی گیری و مراجعات مکرر این عزیزان به معاونت محترم راه و شهر سازی که منجر به ارجاع موکد امر به مدیر عامل محترم شهر جدید هشتگرد گردید در تاریخ 12/11/1393 هیات مدیره تعاونی باتفاق هیات مدیره شرکت های یاد شده در طی دو جلسه طولانی که تقریبا تمامی ساعات اداری آن روز در سازمان مذکوررا گرفت (آن هم با گرفتاری خاص آن روز مسولین محترم شرکت عمران هشتگرد به جهت تجمع کثیرالعده مالکین مسکن مهر در همان شهرک و اطراف آن ) در طی همان روز مجدانه درخواست بازدید محل شد که مسولین از محل بازدید بعمل آورده و مراتب طی فیلمی به نظر مسولین ارشد شرکت عمران رسید و مقرر به انجام کارهای لازم بشرح ذیل گردید :

1 = ایجاد احداث راه اصلی دسترسی به پروژه که موجب آمادگی کار برای ادارات آب . برق و گاز که این کار انجام  و هم اکنون اقدامات راهسازی و احداث شروع شده است.

2 = فاضلاب موجود در حوالی شهرک که ظاهرا مربوط به ایران خودرو میباشد و موجب آلودگی هوا و محیط زیست گردیده از طریق مبادی ذیربط ( محیط زیست و ....)

جمع آوری گردد.

پس از ایجاد خیابان اصلی و همجوار از ادارات آب و برق و گاز و با تهیه اعتبارات مورد نیازشان درخواست شود نسبت به برقراری انشعابات مربوطه اقدام  نمایند.

با افتخار اعلام میدارد هم اکنون بلوک های 12 و 17 آماده تحویل موقت به مالکینی که تعهدات مالی خود را کاملا امجام داده اند میباشد.

 

 

 

 

 

 

بلوک های 13 و 14 نیز بزودی آماده تحویل موقت خواهد شد که از عزیزان مالک درخواست دارد خود را برای پرداخت بدهی ها و تعهداتشان آماده نمایند تا شرکت بتواند از عهده تعهدات خود در مقابل طلبکاران نظیر پیمانکاران . دارائی.و...... و دیگران بر آید و تاکید مینماید آبرو . اعتبار شرکت آبرو و اعتبار اعضا آن میباشد. و نیز موکدا از

مالکین سایر بلوک ها خاصه بلوک های 2 و3 و4 درخواست میگردد سریعا نسبت به تهیه وجوه خود و ارائه آن جهت تکمیل کار و آمکاده سازی واحدهای آنان اقدام نمایند.

توضیحا جمعی از عزیزان بلوک های 2 و 3 و4 ضمن اعلام آمادگی خود وجوهی را پرداخت نموده اند که موجب شده ادامه کار در این قسمت نیز شروع شود که از آنان کمال تشکر و تقدیر را داریم و در مقابل از عزیزانی که به علت عدم همکاری موجب ایجاد وقفه در اتمام کار هستند عمیقا گلایه مندیم و تقاضا داریم به جهت جلوگیری و تحمیل هزینه های اضافی و سر بار به خود و دیگران نسبت به تهیه و تحویل وجوه تعیین شده که قبلا اعلام گردیده است اقدام نمایند.

 

هیئت مدیره تعاونی

دفتر تعاوني - نظري

 

 


اطلاعيه
نوشته شده توسط مدیر سیستم

اطلاعيه

تعاوني مسكن سردفتران و دفترياران در نظر دارد عمليات ساخت بلوك 175 را آغاز نمايد . لذا بدين منظور از اعضاء محترم كه متقاضي ثبت نام واحدهاي بلوك فوق مي باشند تقاضا مي شود تا در اسرع وقت جهت تشكيل پرونده و تكميل مدارك به دفتر تعاوني واقع در خيابان استاد مطهري ـ خيابان علي اكبري ـ خيابان صحاف زاده ـ پلاك 38 مراجعه نمايند .


قابل توجه اعضای محترم شرکت تعاونی مسکن
نوشته شده توسط مدیر سیستم

بسمه تعالی

اعضای محترم شرکت تعاونی مسکن
کانون سردفتران و دفتر یاران

پروژه هشتگرد
با سلام و احترام
پیرو نامه ای که خرداد ماه سال جاری برای اعضای محترم ارسال گردید و در ضمن آن در خواست موکد شده بود تا اعضای محترم هر چه سریعتر نسبت به تامین مبالغ پیش بینی شده در آن نامه که هم کاری است کارشناسی شده و مورد تائید جمعی از همکارانی که خود دستی در امر ساخت و ساز دارند و بعضا نیز کارشناس رسمی در اینگونه امور هستند می باشد و هم در هیئت مدیره و مجمع عمومی سالیانه نسبت به آن بحث و بررسی مستوفی شده و نهایتا به تصویب هم رسیده و جنبه قانونی گرفته است که متاسفانه تنها تعداد اندکی از عزیزان به وظایف قانونی خود عمل نموده اند . اگرچه عزیزان عموما خود جزو قشر فرهیخته و حقوقدان هستند . اما از باب تذکر و به پیروی از آیه شریفه (( وذکر ان ذکری تنفع المومنین )) ناگزیر در اینجا با استناد به موادی از قانون بخش تعاون در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 که در تاریخ 1377 به تائید شورای محترم نگهبان رسیده است . پاره ای از وظائف و مسئولیتهای اعضای محترم را ذیلا به آگاهی می رساند و انتظار دارد در جهت جلوگیری از تضرر خود و دیگر اعضا که همگی هم از صنف خودمان می باشند و اعضای محترمیکه بهر علت ( خارج از اراده هیئت مدیره به شرکت وارد شده اند) همکاری بیشتر نموده و با توجه به اینکه به فصل سرما و تعطیلی کار نزدیک می شویم. شاید بتوان هرچه زودتر نواقص موجود در بلوکهای نه گانه ... را مرتفع و آنها را آماده تحویل نمود . این نکته حائز اهمیت است که بخواهیم یا نخواهیم اکنون کلیه اعضا متحمل هزینه های سرباری نظیر سرپرستی  آب برقسوخت  نگهبانی و حتی هزینه این مکاتبه هم هستند ! و هرچه زمان تکمیل کار پروژه بیشتر به طول انجامد این هزینه ها کماکان بجای خود محفوظ است و تحمیل می شود .
فصل دوم :عضو . ماده 8 _
عضو در شرکتهای تعاونی شخصی است حقیقی و حقوقی غیر دولتی ............و ملتزم به اهدلف بخش تعاونی و اساسنامه قانونی آن باشد
ماده 11 :
کلیه اعضا مکلفند به وظایف و مسئولیتهایی که در حدود قوانین و مقررات تعهد کرده اند عمل کنند .
ماده 12 :
خروج عضو از تعاونی اختیاری است و نمی توان آن را منع کرد .
تبصره 2 _ ماده 12 :                                                                                                      
چنانچه خروج عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد وی ملزم به جبران است.
ماده 13 :
در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج می شود .
1 _ از دست دادن هر یک از شرایط عضویت مقرر در این قانون
2 _ عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط هیئت مدیره ........ با تصویب مجمع عمومی
3 _ ارتکاب اعمالی که موجب زیان تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یکسال آنرا جبران نماید یا .........
تبصره ( ماده 13 ) :
تشخیص موارد فوق بنا به پیشنهاد هر یک از هیئت مدیره یا بازرسان و ..... خواهد بود .
ماده 15 :
در صورت لغو عضویت به سبب فوت . استعفا . انحلال . اخراج . سهم و کلیه حقوق و مطالبات عضو برابر مقررات اساسنامه و قرار داد منعقده محاسبه و به دیون تعاونی تبدیل می شود که پس از کسر دیون وی به تعاونی . به او یا ورثه  اش حداکثر ظرف سه ماه پرداخت خواهد شد .
در بخش دوم همین قانون به وظائف و اختیارات هیئت مدیره اشاره شده که هیئت منتخب شما با افتخار و صدای رسا اعلام می نماید که سعی نموده آنگونه که قانون حکم می کند و رضای خدا در آن باشد و با عقل جمعی به وظایف محوله و با امانتداری انجام وظیفه  نموده و بارها در مجامع قانونی هم تاکید شده و بازهم تاکید می شود هر کدام از اعضای محترم که ایرادی . انتقادی یا ابهامی داشته باشند . جلسات هیئت مدیره آمادگی دارد به صورت کتبی یا شفاهی پاسخ لازم بدهد و از چند و چون قضایا شما را آگاه کند و خواهش ما این است که بجای گوش کردن به حرفهای غیر مستند و بی پایه و اساس افراد نا آگاه و غیرمسئول خود از هیئت مدیره استفسار نمائید . ضمنا لازم میدانیم از عزیزانیکه در انجام وظائف محوله ما را یاری کرده و در مجامع فعالانه شرکت نموده و حتی با سئولات و بحثهای خود ما را به چالش کشیده اند تشکر و تقدیر نموده و از اعضای محترمیکه حتی حاضر نیستند در طول سال حتی دو – سه ساعت برای حفظ سرمایه خود وقت صرف کنند . سخت گلایه نموده و اظهار تاسف کنیم . عزیزان ! این جلسات با هزینه شما برگزار می شود و تجدید آنها هر بار حداقل . هزینه را دو برابر می کند . این باعث شرمساری و تاسف است که جلساتیکه در همان جلسه اول می تواند با حدود 100 تا 150 نفر تشکیل شود و تصمیمات قاطع بگیرد و هیئت مدیره را پشت گرم کند در جلسه اول بعلت عدم حد نصاب تجدید شود و در جلسه دوم  هم با حداقل اعضا تشکیل و فقط رفع تکلیف قانونی شود .
اینک یا شرح مختصری از آنچه تاکنون گذشته و آنچه باید بشود درخواست دارد . هیئت مدیره را یاری کنی تا این (( بار )) به سر مقصد نهایی برسد و سرمایه شما که هم اکنون در میان آفتاب و باران و برف و یخبندان و باد و طوفان سرگردان و مورد بی مهری تعدادی از شما قرار گرفته به بهره برداری برسد .
الف :
حسب اعلام حسابداری تعاونی ( جناب آقای رشتیانی که در عین حال رئیس حسابداری کانون نیز هستند ) تا کنون 000/000/000/54 ریال از اعضا و تحت هر عنوان قانونی دریافت شده است .
ب :
حسب اعلام همین منبع تا کنون000/000/000/70 ریال بابت مخارج پروژه پرداخت شده . که به مصرف خرید زمین . پروانه ساخت و مصارف جاری آب و برق . شرکت طی چند سال فعالییت شده و تاکنون حدود 160 واحد آپارتمانی از حدود 50% تا نزدیک 100% احداث شده است که کما بیش همگی در جریان هستند . ( الباقی شامل وامهای دریافتی و بدهی اعضاء می باشد ) .
 ج:
تعدادی از عزیزان واجد شرایط استفاده از تسهیلات بوده اند که وام آنها دریافت و مصرف شده
لیکن تعدادی از طرف مقامات بانکی ( و زمین شهری و .... )  واجد شرایط تشخیص داده نشده اند که تعاونی علی رغم تلاشهای بسیار موفق به انجام کاری برای این عزیزان نگردید و ایشان نیز به موقع در انجام تعهدات خود اقدام ننموده اند و این خود معضلی شد برای حل مسائل مادی شرکت که کماکان نیز ادامه دارد .
البته شرکت در راستای وظائف محوله تاکنون ضمن مذاکرات متعدد و مفصل با مقامات بانکی توانسته است در خصوص به تعویق انداختن تقسیط وامهای دریافتی اقدام کند که آخرین دفعه تا پایان امسال می باشد . ضمنا لازه به یادآوری است که بلوکهای 4 گانه امکان استفاده از تسهیلات بانکی را با شرایط سابق ندارند بلکه بایستی با خرید سهم از بورس و بطور دسته جمعی اقدام کنند که در صورت آمادگی عزیزان عضو . شرکت در حد مقدورات خود . آمادگی کمک و مساعدت به آنها و تهیه مقدمات را دارد .
د :
تصور نمی کنیم مسائل حادث شده در بازار اقتصاد طی دو – سه سال گذشته بر کسی پوشیده باشد . خاصه اهل صنف ما که خود حاشیه بازار هستند و از جمله اولین متاءثرین از این اوضاع و احوال . که همین مسائل و عدم تعلق وام و عدم ایفای تعهدات جمعی دیگر از اعضا کلا منجر به عدم فعالیت شرکت از حدود یکسال و نیم قبل شد و نهایتا تصمیم بر این شد که اعضای هر بلوک با هماهنگی یکدیگر و رهبری رابطین بلوکها نسبت به جمع آوری هزینه باقیمانده ( به ازای هر متر مربع 000/000/2 ریال برای تکمیل و راه اندازی واحدها اقدام شود که تاکنون تنها بلوکهای 12 و 17 اقدام کرده اند . در نتیجه بلوک 12 هم اکنون در شرف اتمام و تحویل موقت به اعضائیستکه از عهده تعهدات کامل خود بر آمده اند و نیز امید می رود بلوک 17  نیز ظرف یک تا دو ماه آتی تکمیل و آماده تحویل موقت به اعضائی باشد که از عهده تعهدات و بدهی خود بر آمده اند .
 انشاالله و در هر صورت  تکمیل و تحویل سایر واحدها به همت سایر اعضا و مالکین بلوکها وابسته است و کسانیکه در بلوکها تفاهم نمی کنند و احیانا کار شکنی یا مانع تراشی می کنند و عملا موجب ضرر و زیان سایرین میگردند در برابر سایرین مسئولند و در اینجا پیشنهاد می گردد عزیزان مالک در هر بلوک که قصد رسیدن به حقوق حقه خود را دارند با همکاری رابطین بلوکها و در صورت عدم همکاری رابط  خود ضمن تماس با شرکت وجوه خود را واریز تا ضمن ادامه کار با ساز و کار قانونی با اندک نفراتی که حاضر به همکاری نیستند بر خورد قانونی گردد . عزیزان عضو و مالک باید بدانندکه
" شرکت تعاونی " شرکت سرمایه گذار نیست که با سرمایه خود بسازد و احیانا پیش فروش کند بلکه صرفا با سرمایه و آورده خود شما برنا مه اش به پیش می رود . هم اینک چند نمونه از اسناد کارهای در دست ساخت شرکتهای سازنده و خصوصا مسکن مهر در دفتر تعاونی موجود است . که برای مسکن مهر که در پایان امسال وعده واگذاری شده است متر مربعی در حدود 000/000/10  ریال و شرکتی دیگر که تمایل فروش به شرکتهای تعاونی و از جمله این شرکت را نموده اند حدود 000/000/30 ریال نرخ تعیین کرده اند بد نیست بدانید موقعیت های مکانی آنها قطعا از هشتگرد بهتر نیستند . این اسناد می تواند در اختیار شما هم قرار گیرد . ضمن اینکه شنیدها حاکی از این است که بعضی از تعاونی های ادارات هم با شرکتهای سازنده آنها هم دچار مشکل شده اند و هم اینک در دادسرای ( هشتگرد ) هستند و شکر خدا که کار این تعاونی به این قبیل مسائل نکشیده و امید داریم با همت و یاری خودتان هر چه زود تر کار شرکت به سر انجام برسد .
ه :
راه دسترسی به واحد ها هنوز از طرف شهرداری شروع نشده . از طرف شرکت مرتبا پیگیری بعمل می آید و بنظر می رسد با توجه به اینکه پروژه آپارتمانی جنب بلوکهای نه گانه که مدتها دچار وقفه بود هم اینک مجددا فعال شده و از طرفی خیابان غرب واحد های شرکت اخیرا جدول گذاری و احتمالا بزودی زیر سازی و آسفالت خواهد شد . بزودی کار احداث خیابان ما شروع شود .
و :
ادارات آب و برق 000/000/000/400 ریال هزینه زیر ساخت و ... خود را بر آورد نموده اند . ( تقریبا هر واحد 000/000/30  ریال ) که به علت نبود  بودجه قادر به پرداخت آن نگردیده ایم . در همین جا ضمن تشکر از عزیزانی که قبلا مبلغی واریز کرده اند تشکر و درخواست واریز بقیه را داریم و از عزیزان دیگر هم می خواهیم نسبت به تامین هزینه های خود و واریز به همراه دیگر بدهی های خود سریعا اقدام کنند .                                                                          
علیرضا جلیلیان     :    رئیس هیئت مدیره                                                                 مدیر عامل
محمود محمد زاده  :    نائب رئیس هیئت مدیره                                            تعاونی مسکن سردفتران و دفتریاران
امیر مقومی تهرانی  :    منشی هیئت مدیره                                                           سید مرتضی دری
علی محمد کبیری   :    عضو هیئت مدیره 
عبدالحسین نورگستر :    عضو هیئت مدیره                                       

                                                                                                                                                                                     


صورت جلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم 30/4/1393
نوشته شده توسط نوید باقری نژاد
مجمع با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز گردید

در آغاز آقای محمد زاده با سخنان خود به جلسه رسمیت داده و هیات رئیسه مجمع انتخاب گردیدند که آقای احمد بهادری به عنوان رئیس وآقای ولی اعرابی نائب رئیس و آقای سیامک علوی منشی جلسه انتخاب شده و ناظران آقایان رحمان بور بور و باقر تایانلوبیک و ناصر شوکتی و محمد مهدوی فر انتخاب گردیدند .

نخست بازرس تعاونی آقای سید مصطفی حسینی گزلرش خود را ایراد نمودند . در ادامه آقای محمد زاده به اطلاع رساندند که جریمه بانک منتفی گردیده و موضوع انشعابات آب و برق و گاز بدلیل عدم واریز وجوه به وسیله اعضا امکان پذیر نشده .

آقای رشتیانی حسابدار تعاونی صورتهای مالی سال 1392 را به صورت شفاهی قرائت کرده و اسناد مربوطه را به نظر هیات رئیسه و حاضرین رساندند.

مهندس پالیزیان گزارشات فنی پروژه را اعلام نمودند . و کارهای انجام شده درپروژه را به طور جامع تشریح نموده و کارهای در دست انجام را به سمع حاظرین و ریاست مجمع رساندند .

مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد 

کارهای باقیمانده توسط مهندس پالیزیان تشریح شد و تصویب گردید که هر عضو برای به ااتمام رسیدن پروژه مبلغ 200هزار تومان به ازای هر متر مربع بپردازد که این مبلغ قبلا کارشناسی شده و به روز  می باشد .

بودجه سال 1393 همانند سال 1392 تصویب گردید .

سئوال هیات مدیره از مجمع راجع به افرادی که وجوه را واریز نمی نمایند . توسط هیات رئیسه اینگونه جواب داده شد که : در اساس نامه آمده که پس از دوبار اخطار نسبت به اخراج عضو از تعاونی اقدام گردد .

میزان حقوق مدیر عامل ماهیانه 1.500.000 تومان و اعضای هیات مدیره ماهیانه 1.000.000 تومان تصویب گردید .

پاداش دو نفر بازرس اصلی به میزان 1.500.000 تومان ماهیانه تصویب گردید .

چگونگی ادامه ساخت و ساز پروژه هشتگرد بدین صورت به تصویب رسید که هر بلوک نماینده ای داشته باشد که با حضور نماینده هر بلوک ساخته و اتمام گردد .

در مورد اخراج اعضایی که در پرداخت هزینه ها مشارکت نمی کنند تصویب گردید که در صورت عدم همکاری و عدم پرداخت هزینه ها امتیاز ایشان به غیر واگذار و پس از کسر هزینه ها و جرائم الباقی و مانده به صاحب امتیاز اولیه که اخراج گردیده مسترد گردد .

در مورد عضو گیری تعدادی به عنوان عضو توسط آقای محمد زاده پیشنهاد گردیدند که مورد تصویب قرار گرفت .

رای گیری در مورد انتخاب بازرسان به عمل آمد که کاندیدها آقایان احمد بهادری . سید مصطفی حسینی . آقای شاهپور اصالتی و ناصر شوکتی اعلام آمادگی نمودند .

پس از رای گیری انجام شده با رعایت مقررات رای گیری آقای احمد بهادری با 19 و آقای سید مصطفی حسینی با 16 رای به عنوان بازرسان اصلی و آقای شاهپور اصالتی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند . و جلسه با ذکر صلوات بر حضرت محمد (ص) و خاندان پاکش به اتمام رسید .

 


انشعاب آب برای بلوک های 9 گانه
نوشته شده توسط نوید باقری نژاد

با عرض سلام خدمت اعضای محترم تعاونی

به اطلاع می رسانیم با توجه به اعلام هزینه انشعاب آب از طرف اداره آب و فاضلاب هشتگرد برای بلوکهای        2 ، 3  ، 4 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 و 17 می باشد که می بایست اعضا حداکثر تا تاریخ 92/12/20 مبلغ 16/700/000 ریال به حساب تعاونی واریز نمایند .

در صورت پرداخت نشدن مبلغ تا تاریخ اعلام شده ، قرارداد از طرف اداره آب و فاضلاب فسخ و در سال 93 با تعرفه جدید  اعلام می گردد .

شماره حساب تعاونی مسکن سردفتران و دفتریاران بانک ملی 0105739836003

قرارداد اداره آب و فاضلاب و فیش صادر شده از اداره مربوطه جهت مشاهده اعضا در سایت موجود می باشد .

عاشقانه قالب وبلاگ